Pieter Knabben
Bedrijfsadviseur - Troubleshooter- Coach.


Mijn diensten 

Het taboe van valse schaamte doorbreken, ik ben uw "vertrouwenspersoon"


Door schade en schande wijs geworden en omdat ik de klappen van de zweep kennend bent u als ondernemer bij mij veilig. lees aandachtig wat ik schrijf en denk er goed over na wat ik te bieden heb.


Ik heb meer dan 1800 ondernemers begeleid bij een dreigend faillissement. Ik heb met evenveel curatoren gesprekken gevoerd en waar nodig een felle strijd geleverd. Ik ben niet bang uitgevallen en ken de wet. Klappen heb ik meer dan voldoende geïncasseerd, mijn reputatie op internet werd kompleet geruïneerd. Ik sta heel stevig in mijn schoenen, met een rechte rug kijkend naar de toekomst.

  1. Ik help ondernemers die moe zijn van het ondernemen.
  2. Ik help ondernemers die van hun bedrijf af willen.
  3. Ik ondersteunen ondernemers in zwaar weer en van de aandelen en verantwoordelijkheden af willen
  4. Ik coördineert sterfhuis constructies en doorstarts.
  5. Ik regel interim directeuren bij een dreigend faillissement
  6. Ik zorg voor beschermingsconstructies voor bestuurdersaansprakelijkheid.
  7. Ik onderzoek fraude zaken in binnen en buitenland
  8. Ik ben gespecialiseerd om vastgelopen complexe probleem situaties waar ook ter wereldd op te lossen en vlot te trekken
  9. los onverzoenlijke problemen op in binnen en buitenland. 

Hoogmoed komt voor de val.

Ik heb de afgelopen vijf en veertigjaar in mijn bedrijfs- en insolventie adviespraktijk bijna dagelijks te maken gehad met ondernemers die zich diep schaamden voor hun financiële situatie waarin zij verkeerden.

Pieter E.J.T. Knabben

In plaats van een taboe te doorbreken hielden vele de schijn op dat alles  prima ging.  Het was niet meer dan een opgepoetste façade. De buitenwereld mocht niet zien wat er zich in werkelijkheid achter deze zorgvuldig opgebouwde façade zich afspeelde. De stille armoede en de kwetsbaarheid werden verdrongen, het taboe hoog in het vaandel. De 

Maar ook heb ik met personen te maken gehad die prat gingen op financiële successen uit het verleden. Mensen die de huidige actuele financiële situatie verdrongen, de struisvogelpolitiek elke vorm van realiteitszin negeerden.

De ontkenning, het niet willen zien, laat staan erkennen van de positie waarin zij verkeerden. 

Het enige waarop zij zich op de been hielden was het verleden, en hopen op een financieel wonder. Wonderen zijn de wereld niet uit maar zijn een zeldzaam fenomeen. De laatste strohalm is heel dun, om daar je daaraan vast te klampen is bijna gelijkwaardig om je op dun ijs te begeven. De kans dat alles goed komt is meestal een utopie.

Halsstarrig blijven geloven op een goede afloop, met een “air” anderen te kleineren is meestal de laatste poging om de eigen zwakte te verhullen in verbaal geweld. 

Ik probeer taboes te doorbreken en met mensen problemen bespreekbaar te maken, hun angsten en onzekerheden te doen vergeten, als is het maar even tijdens een persoonlijk gesprek. Het blijkt voor velen dat even met beide beden op de grond een verademing is. 

Het is en blijft uiterst vermoeiend elke dag werk de schone schijn op te moeten houden, voor de ander, de omgeving, voor je naasten, vrienden en relaties, dus de buitenwereld.

Het is triest te zien gebeuren dat hoogmoed nergens toe leidt, en dat het erbarmelijk als mensen die niet geraden willen zijn zo hard ten val komen.

Openheid van zaken, en tijdig hulp zoeken is geen schade. Je zwakheden tonen is ook geen schande. Een taboe willens en wetens in stand houden getuigd niet van zelfkennis. 

 Angst is de slechtste raadgever.  

Ik geef een gratis advies, kom uw licht eens opsteken en laten we in alle vertrouwen praten over het oplossen van financiële problemen. 

Undercover

Het kan in de meeste situaties verhelderend en lonend zijn om tijdelijk mij undercover in te zetten om specifieke informatie te achterhalen die op andere wijze nooit of niet makkelijk zou kunnen worden verkregen.

 Met regelmaat draai ik mee in een organisatie en kan ik mij in alle rust verdiepen in problemen die er spelen op de werkvloer waar de directie geen weet van heeft. 

Ook het opsporen van interne fraude of het doorspelen van belangrijke bedrijfsgegevens aan bij voorbeeld een concurrent kan onverwachte resultaten opleveren.

 Undercover- online;

Het is mij op het lijf geschreven onderzoek te doen naar situaties waar “iets” niet in de haak is. Heimelijk worden bij meerdere bedrijven zaken voor de directie verborgen gehouden en wordt er gesjoemeld met declaraties, facturatie of worden er goederen geleverd bij afnemers die b.v. tegen een te lage prijs worden verkocht. en leveringengebeuren er zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik zoek alles tot op de bodem uit, daar kunt u van op vertrouwen.

Online opsporingen snuffelen in organisatie en bij groeperingen bij verdachte situaties behoort tot mijn brede kennis en expertise.

Undercover op de werkvloer bij o.a. bij logistieke bedrijven, in de horeca en in vele andere branches resulteert meestal in het blootleggen van verbanden, soms ook met criminele organisaties. 

Wat ik doe is het meelopen bij u op de werkvloer om zo een reëel beeld te krijgen wat er daar speelt. Hierbij maak ik mijzelf nooit vooraf bekend, maar loop ik mee om bijvoorbeeld een snuffelstage lopen. Een korte periode van twee weken is hiervoor doorgaans meer dan voldoende.

Doordat ik ook echt op de werkvloer aanwezig ben en meeloop als een “echte medewerker” kan ik precies volgen hoe alle werkprocessen verlopen, maar nog belangrijke hoe het personeel het ervaart en, waar de knelpunten zitten.  

Het meest interessante is mijn ervaring is dat de medewerkers onderling hier vaak zelf al een oplossing voor hebben bedacht, maar nooit hebben durven delen met het management. 


Alles wat ik doe is in het belang van de onderneming, de directie en aandeelhouder(s).

 

 

!