Pieter Knabben
Bedrijfsadviseur - Troubleshooter- Coach.

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat heb ik te bieden?

Ik ben een zeer ervaren probleem oplosser. Mijn specialisatie zijn het insolventie- en ondernemingsrecht waar ik opereer op het  snijvlak van zakelijke belangen en menselijke emoties. Dit alles met inachtneming van de geldende wetgeving. 

Voor mij is juist dit de ultieme uitdaging om mijn cliënten, zonder hen te overladen met "mitsen en maren", te voorzien van een helder en bruikbaar financieel- zakelijk- en juridisch advies. 

Met een hands-on en no-nonsense mentaliteit zoekt ik naar de meest efficiënte oplossing waar u echt als ondernemer iets mee kunt. 

Met deze instelling adviseer ik al meer dan 44 jaar ondernemingen en ondernemers die in (financieel) zwaar weer verkeren. 

De ervaring die ik heb opgedaan in de omgang met curatoren bij de afwikkeling van faillissementen en doorstarts, komen goed van pas bij elke nieuwe situatie bij nieuwe cliënten. 

Ik verleen daarnaast ook bijstand bij allerhande juridische kwesties zoals: 

1. geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en crediteuren

2. het opstellen van uiteenlopende contracten

3. het incasseren van vorderingen en het voeren van procedures. 

4. internationale handelsbemiddeling en conflict situaties.

5. Fraudezaken hebben mijn aandacht en waar nodig bemiddel ik bij de meest hoogopgelopen zakelijke conflicten.

6. Opsporing van verduisterde goederen, gelden en bedrijfseigendommen is mij niet vreemd

7. Undercover operaties voer ik met regelmaat uit voor opdrachtgevers in Nederland en de rest van de wereld.

Heeft u als ondernemer (financiële) problemen of een zakelijk geschil, ook dan sta ik u graag bij met raad en daad.