Bedrijfsadviseur en insolventieadviseur

Pieter E.J.T. Knabben® bedrijfs- en insolventieadviseur. Het adres voor een daadkrachtige bedrijfsadviseur en probleemoplosser. Als het moet gaan wij tot het uiterste voor onze cliënten!

Op tijd aan de bel trekken

Teruglopende omzetten, dalende marges en een afnemende liquiditeit zijn vaak de eerste signalen van zwaar weer voor uw onderneming. Zonder maatregelen kan dit leiden tot ernstige situaties, misschien zelfs wel tot faillissement. Snel en adequaat handelen en daadkrachtig ingrijpen is noodzakelijk. Opstellen van een overlevingsscenario en een sanerings- en herstructureringsoperatie. Op die momenten heeft u behoefte aan een daadkrachtig adviseur die de ernst van de situatie onderkent en voor u en uw onderneming tot het uiterste gaat.

Wat kunnen wij zoal voor u betekenen?

  • Wij maken uw contracten en pandrechten bestand tegen een dreigend faillissement
  • Wij zorgen voor het beperken van het risico van de bestuurders aansprakelijkheid
  • Wij begeleiden reorganisaties en doorstarts
  • Wij behartigen uw belangen wanneer u een handels of betalingsconflict heeft met een van uw afnemers of leveranciers
  • Wij werken nationaal en internationaal en spreken onze talen
  • Wij bieden u onze ervaring om kort en krachtig langdurige handels conflicten zonder tussenkomst van dure advocaten op te lossen en zo de schade te beperken
  • Wij adviseren waar nodig over zekerheden zoals pandrecht(en), hypotheek en eigendomsvoorbehoud.
  • Uiteraard bepalen wij in overleg de regie en geven we richting en uitvoering aan een nieuw beleid na reorganisatie of doorstart.

 
Wij staan bekend om onze daadkracht. Wij pakken door en hakken knopen door in uw belang.