Disclaimer voor www.pieterknabben.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.pieterknabben.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Pieter E.J.T. Knabben®. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij u de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van de teksten op deze site behoort tot het intellectueel eigendom van Pieter E.J.T. Knabben®. Voor het kopiĆ«ren, verspreiden of op andere manier gebruiken of misbruiken van deze informatie kunnen wij nooit verantwoordelijkheid nemen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pieter E.J.T. Knabben® is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Geen garantie op juistheid

Eventuele fouten die herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Pieter E.J.T. Knabben® te mogen claimen of te veronderstellen.
Pieter E.J.T. Knabben® streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig, onjuist of achterhaald zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

U treft steeds de meest recente versie van de disclaimer van www.pieterknabben.nl op www.pieterknabben.nl/disclaimer.
Pieter E.J.T. Knabben® is een geregistreerde merknaam.