Faillissementsfraude

Onder faillissementsfraude verstaan we gedragingen die vóór (of soms zelfs tijdens) een faillissement plaatsvinden, met kwade opzet goedgelovige schuldeisers te benadelen.

Fraudebestrijding door de overheid

De overheid bestrijdt faillissementsfraude door de wetten omtrent het strafrecht rond faillissementen aan te scherpen, waardoor de mogelijkheden verbeterd worden wettelijk op te treden tegen faillissementsfraude. Eén van de voorgenomen maatregelen is het instellen van een civielrechtelijk bestuursverbod, waardoor frauduleuze bestuurders geen nieuwe vennootschappen kunnen oprichten. Maar ook het strafbaar maken van het niet naleven van de administratieverplichtingen heeft de aandacht van de wetgever.

Wat kan de curator doen tegen faillissementsfraude?

Naast deze inspanningen van de overheid, onderzoekt de curator of er vóór (of tijdens) het faillissement dingen zijn gebeurd waardoor de positie van schuldeisers kan zijn benadeeld. De bestuurder(s) hebben daarbij de plicht om de curator en rechter-commissaris hierover te informeren.

Pieter E.J.T. Knabben® kan helpen bij het actief opsporen van faillissementsfraude en het opsporen van economische en financiële delicten. De aanpak van fraude bij faillissementen kan nog veel beter, gezien de grote maatschappelijke en economische schade die door deze fraude wordt veroorzaakt. Het is echter belangrijk dat u zelf als bestuurder ook alert bent.

Twijfelt u vóór het aangaan van een overeenkomst over de betrouwbaarheid van uw (nieuwe) klant, plaatst u vraagtekens bij het betalingsgedrag of de ontvangen factuur of vermoedt u benadeeld te worden?
Neem direct contact op met Pieter E.J.T. Knabben® Wellicht is er in dat stadium nog iets te doen!