Bemiddelaar

Pieter Knabben Bedrijfsadviseur en probleemoplosser

Een zakelijk conflict is vaak frustrerend. Het beslechten van een zakelijk conflict betekent vaak een breuk met de klant, leverancier of partner. Indien zakelijk en privé door elkaar heen lopen is het nog erger.

Veel partijen trachten zich daarom krampachtig in te houden en schuiven een confrontatie zo lang mogelijk voor zich uit. Met het verstrijken van de tijd lopen de directe en indirecte kosten van een zakelijk conflict echter verder op.

Wanneer eindelijk wordt besloten actie te ondernemen, komen snel de escalerende professionals in actie als incassobureaus of advocaten. Vaak een strijd met winnaars en verliezers. Door de lengte van een dergelijk proces, de negatieve impact en de te maken externe kosten zijn de winnaars vaak ook verliezers.

Ik probeer als bemiddelaar vaak een beter, sneller en goedkoper resultaat te bereiken dan andere pogingen.

De voordelen van business mediation komen mede voort uit:

  • het kunnen werken richting een alternatieve, vaak “win-win” oplossing;
  • het wegblijven van een strijdmodel en kiezen voor een oplossingsmodel;
  • de werking van de mediation overeenkomst (geheimhouding en vertrouwelijkheid);
  • de “veiligheid” van een neutrale en niet emotionele derde (bemiddelaar) tijdens een dergelijk proces.

Ik ben als troubleshooter gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke geschillen, en financiële problemen.

Ik werk internationaal en ben overal inzetbaar om zakelijke conflicten op te lossen en kan u in Nederland maar ook in het buitenland ondersteunen bij het de meest uiteenlopende problemen.