Nieuws

De Herinneringstheorie

DE HERINNERINGSTHEORIEAmsterdam, 11-11 2020Auteur: Pieter Knabben.Wat is de herinneringstheorie? Ik heb mij door de jaren heen verdiept in de filosofie en de elementaire levenswijsheden die wij allen in ons meedragen. Het is de rugzak met levenservaring, het fundament voor de toekomst die wij niet zelf kunnen voorspellen. Kennis, ervaring, discipline en de herinnering aan alles […]

Het wegvallen van het zelfstandigeninkomen.

Als bij zelfstandigen de inkomsten drie maanden wegvallen, dan zakken bij 19 procent van hen de resterende financiële middelen van het huishouden onder de minimumloongrens. Bij een vol jaar aan gederfd inkomen komen bij meer dan een derde van de zelfstandigen de financiële middelen onder deze kritische grens. Dit meldt het CBS op basis van […]

Wij zijn een natie van “leners” De schuldenberg neemt hand over hand toe

Amsterdam, november 2020 Pieter Knabben In zekere zin mag dit geen verrassing zijn. In de voorbije tien jaar is Nederland immers vooral een natie van leners en kopers geweest, niet van spaarders. Het spaar percentage per persoon zakte in elkaar van 9 procent in de jaren tachtig naar 3% in de jaren negentig. Tussen 2005 […]

Wat is Surseance van Betaling?

Surseance van betaling (vóór 1996 geschreven als surséance van betaling) is een uitstel van betaling. Surseance kan men aanvragen bij de rechter. Deze kan als aan diverse criteria wordt voldaan een beschikking afgeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. De persoon of het bedrijf kan in deze periode orde op […]

Laster, Smaad en Belediging

Heeft u iemands eer of goede naam aangetast? Wordt u verdacht van het zwartmaken van iemands reputatie? Of heeft u moedwillig iemand beschuldigd van iets dat onwaar is? U maakt zich dan strafbaar aan smaad of laster. Smaad en laster zijn vormen van belediging en kunnen leiden tot strafvervolging. Heeft u een dagvaarding ontvangen, of bent u aangehouden vanwege smaad, […]

Civielrechtelijk bestuursverbod

In wetsvoorstel 34 011 tot Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) wordt aan de curator de bevoegdheid gegeven om een bestuursverbod op te leggen aan een bestuurder van een failliete rechtspersoon. Of hiervan in de praktijk gebruik zal worden gemaakt, is zeer […]

Liever een Bullebak dan een “Watje”

Interview met Pieter Knabben Op papier moet een leider empatisch en coachend zijn, maar vaak heeft u meer aan een bullebak met een goed plan. Pieter Knabben, insolventie adviseur en sinds vele jaren door velen gewaardeerd om zijn creatieve en innovatieve interpretatie van de faillissementswet, legt graag uit wat de voordelen zijn van directief leiderschap. […]

Bestuursverbod opgenomen in de Handelsregisterwet

Bestuursverbod opgenomen in de Handelsregisterwet. Amsterdam, 4 november 2020, Pieter Knabben Recentelijk hebben de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat strekt tot wijziging van de Handelsregisterwet. Een van de gevolgen van deze wetswijziging is dat een bestuursverbod moet worden geregistreerd in het handelsregister. Deze verplichting zal worden geregeld in artikel 29 van de Handelsregisterwet en zal naar […]

Nieuwe Beslag wet 2021

Definitieve introductiedatum “vrij te laten bedrag” (vtlb) nog niet bekend. Pieter Knabben, seQuesterAmsterdam 4 november 2020Per 1 januari wijzigt de Beslagwet, die voorschrijft dat de beslagvrije voet op een nieuwe manier berekend moet worden. De beslagvrije voet is onderdeel van het vtlb. Op 21 september besluit de Recofa of deze nieuwe rekenmethode ook voor het […]

Onnodig meer faillissementen door die veroorzaakt door “Wet Werk en Zekerheid”

Pieter Knabben, insolventie adviseur Waarom was een grote toename de afgelopen maanden van grote Retail bedrijven in Nederland? Dit onderwerp gaat over de vraag waarom Retail ketens eerst faillissement moeten aanvragen om vervolgens een doorstart te kunnen maken in een afgeslankte vorm, al dan niet met een nieuwe eigenaar. Zonder een wel overwogen en goed […]