Pieter Knabben

Mijn naam is Pieter Knabben, ik lever vele diensten over insolventie en faillissement. Insolventie is in Europa de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. De term is afgeleid van het Latijnse werkwoord solvere dat betalen betekent.

Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet voor de gezamenlijke schuldeisers.

Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen (‘insolvent’ is), kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator aangesteld. De taak van de curator is in beginsel het te gelde maken van het vermogen van de schuldenaar, om de opbrengst daarna te verdelen onder de schuldeisers.

Het faillissement is, met andere woorden, een collectieve verhaalprocedure.

Als u meer wil weten over mijn persoonlijke dienstverlening adviseer ik u gebruik te maken van de onderwerpen die ik publiceer in het menu.

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie verzoek u ik gebruik te maken van het contact formulier op de website.

Om een zo optimaal mogelijke service te verlenen neem ik altijd binnen 4 uur contact met u op.

Pieter Knabben