NIEUWS

07 aug 2023
thumbnail

Duizenden MKB ondernemingen gaan failliet

Duizenden ondernemingen in het MKB gaan het niet redden.

Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut staat voor een enorme uitdaging, duizenden ondernemers zullen voor 2024 gedwongen door een faillissement de deuren moeten sluiten.

Steeds meer investeerders die hun geld hebben gestoken in het midden- en kleinbedrijf (MKB) dreigen hun investeringen kwijt te raken, aangezien de terugbetalingscapaciteit van veel bedrijven achteruitgaat. Bij de Belastingdingdienst zien ze miljarden euroā€™s in rook opgaan, vorderingen zijn niet incasseerbaar en moeten worden afgeschreven. Dit heeft ernstige gevolgen voor duizenden ondernemers die naar verwachting voor het einde van 2024 failliet zullen gaan.

Een belangrijke oorzaak van deze problemen is het feit dat een groot deel van de MKB-ondernemers steeds dieper in de schulden raakt. Dit heeft tot gevolg dat er nu een natuurlijke sanering op gang komt, waarbij de zwakke bedrijven het niet zullen redden. Het is een zorgwekkende situatie, maar de vraag of dit ernstig is, is niet eenvoudig te beantwoorden.

Een groot probleem is namelijk het misbruik van subsidies door ondernemers. Veel ondernemers hebben te veel subsidies aangevraagd, wat resulteert in aanzienlijke bedragen die nu moeten worden terugbetaald. Deze subsidies waren echter gemeenschapsgelden die bedoeld waren om bedrijven te ondersteunen tijdens de moeilijke economische tijden als gevolg van de coronapandemie. Het is zeer betreurenswaardig dat hier misbruik van is gemaakt.

Het is begrijpelijk dat als er bewust een verzoek om financiƫle bijstand wordt ingediend om te kunnen overleven en achteraf wordt ontdekt dat er te veel is ontvangen, dit geld moet worden terugbetaald. Het hanteren van een consequent beleid is van belang. Echter, in veel gevallen zal het niet mogelijk zijn om deze onterecht ontvangen bedragen terug te betalen, simpelweg omdat het geld er niet meer is.

Dit leidt tot grote zorgen bij het Nationaal Faillissement Preventie Instituut. Het verlies van investeringen en het niet terugbetalen van subsidies zal niet alleen grote gevolgen hebben voor de investeerders, maar ook voor de economie als geheel. De financiƫle stabiliteit van het MKB is in gevaar, wat kan leiden tot een domino-effect van faillissementen en werkloosheid.

Het is daarom van cruciaal belang dat er beleid en maatregelen worden ingezet om dit te voorkomen. Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut pleit voor strengere controles en handhaving bij het toekennen van subsidies. Er moeten meer richtlijnen en voorwaarden worden opgesteld om ervoor te zorgen dat alleen die bedrijven die daadwerkelijk financiƫle ondersteuning nodig hebben, deze ook ontvangen.

Daarnaast is het essentieel dat de ondernemers die te veel subsidies hebben ontvangen, worden aangespoord en geholpen om deze bedragen terug te betalen, ook al is het in kleine termijnen. Het is niet alleen een kwestie van eerlijkheid en rechtvaardigheid, maar ook vanĀ het behoud van het vertrouwen in het subsidiebeleid en het voorkomen van de financiĆ«le instorting van het MKB.

Het is duidelijk dat er dringend actie moet worden ondernomen om de ernstige situatie waarin het MKB zich bevindt aan te pakken. Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut zal er alles aan doen om te helpen bij het voorkomen van faillissementen en het in stand houden van de financiƫle stabiliteit van het MKB. Dit is niet alleen van cruciaal belang voor de betrokken ondernemers en investeerders, maar ook voor de economie als geheel.

Een van de veroorzakers van de gulle subsidieregelingen was het kabinet Rutte. Rutte speelde voor Sinterklaas, door zonder enige vorm van controle ALLE ondernemers in Nederland over een kam te scheren, en de aangekondigde massale sluiting van bedrijven door het Coronavirus geen tijd om te controleren wie wel en wie geen overheidssteun nodig had.

Creatieve ondernemers hebben subsidie aanvragen ingevuld die niet werden gecontroleerd en dat was niet tegen dovemans oren gezegd, nu wordt de Nederland belastingbetaler geconfronteerd met miljarden die over de balk werden gegooid, en miljarden euroā€™s gemeenschapsgeld nooit meer kunnen worden terugbetaald.

admin

Jarenlang heb ik de "schijn" tegen gehad. Op internet werd mijn imago ernstig geschaad door personen met een dubbele agenda en een slecht geweten. Ik start nu met spectaculaire ONTHULLINGEN die ik niet eerder heb gedaan. Jaren lang heb ik mijn mond gehouden en lijdzaam moeten aanzien hoe ik werd beschimpt, gekleineerd en geschoffeerd. De schijn tegen is een serie publicaties over alle situatie waarmee ij de laatset twee decennia mee te maken heb gehad. Ik neem niet langer een blad voor de mond, ik stap uit mijn eigen schaduw. Nu ben ik aan zet, en komt de waarheid aan het licht. Ik werk aan mijn INTERNET rehabilitatie, de wereld wij schandpaal waar ik en vele anderen met mij de dupe zijn van roddel en achterklap, laster, smaad en smaad schrift. Ik wens u allen veel lees plezier.