Faillissementspreventie

Faillissementspreventie;

Alle ondernemers doen er goed aan tijdig te signaleren als de onderneming te kampen krijgt met betalingsproblemen. Tijdig aan de bel trekken en niet wachten tot vijf voor twaalf is een must. Pappen en nathouden is geen optie meer. Adequaat handelen. Tijdig professionele hulp inroepen en te alle tijden een faillissement trachten te voorkomen. Faillissementspreventie word gewaardeerd door alle partijen, ook door crediteuren en schuldeisers.

Struisvogel politiek en de kop in het zand steken wordt in de meeste situaties mocht de onderneming failleren door de curator meestal hard afgestraft. Niet handelen en alles op zijn beloop laten is “wanbeleid”. Ondernemers is vooruit zien, er is geen excuus mogelijk niet tijdig maatregelen te nemen en een insolventie consultant in te schakelen.

Daadkrachtig handelen om het tij te keren en de onderneming gezond maken.
Hard ingrijpen, kan niet iedereen, daarom is het verstandiger een buitenstaande in te huren, iemand zonder emotionele betrokkenheid. Emoties vormen blokkades.
Niet iedere ondernemer kan de emoties aan, een insolventie consultant is gewend harde maatregelen te nemen en van de chaos een onderneming gezond te maken.

Bij de faillissement preventies  zijn “slechtnieuws gesprekken” onvermijdelijk.
Puinruimen, dat is wat wij doen. orde scheppen in de chaos.
Vanuit de chaos laten wij een bedrijf weer opbloeien.

Essentieel is “tijdig aan de bel trekken”.