Fraude onderzoek

Er word te veel gefraudeerd in Nederland. Ondernemers worden met regelmaat geconfronteerd met diverse soorten fraude en oplichtingspraktijken. Ik help ondernemers om fraudeurs en oplichters op te sporen. 

Fraude onderzoek is een specialisme binnen mijn onderneming. Door de jaren heen heb ik vele soorten fraudezaken onder mij gehad. Op verzoek van een aantal cliënten heb ik mij verder gespecialiseerd in UNDERCOVER operaties.

Daadkrachtig en een heldere blik
Pieter Knabben, de onderste steen komt boven.

Ik werk altijd alleen. Ben in alles zeer discreet. Ik ben altijd de grote onbekende.

Ik heb een open uitstraling, en blijkbaar een natuurlijke en bijzondere aantrekkingskracht op bepaalde mensen. Ik vraag niet veel, de meeste informatie krijg ik van de ander omdat men graag “belangrijk” wil zijn en mij wil “imponeren”. Ik doe mij dommer voor dan ik ben, ik luister goed en heb een fotografisch geheugen.

Ik verschijn in allerlei gedaantes, op de meest uiteenlopende gelegenheden. Ik heb een breed gevarieerd netwerk. Ik weet overal de weg. 

Ik draag de juiste informatie aan die gebruikt kan worden voor het doen van aangifte wegens een of meerdere strafbare feiten. Het tegenovergestelde kan ook, het aandragen van ontlastend bewijs.

Fraudeonderzoek, undercover en mystery gast is mij op het lijf geschreven. Ik ben gefocust om diepgaand onderzoek te doen, specifiek in straf- en fraudezaken waar Politie en justitie onvoldoende kennis van hebben. Grensoverschrijdend onderzoek. Ik werk snel effectief en reis de wereld rond om informatie te vergaren.