Handvatten om blokkades op te heffen.

Wanneer je emotioneel geblokkeerd bent, gaat dit gepaard met spanningen. Van de buitenkant zien mensen dit vaak niet. Zij zien een persoon die “niets doet”, “waarmee niks aan de hand is” of “moeilijk doet”. Dat is natuurlijk niet zo. Er is wel degelijk wat met je aan de hand, maar je krijgt het niet voor elkaar om hier iets aan te doen  en/of om dit met hen te delen.

Tijdens onze gesprekken kijken we samen hoe je het beste met je sociale omgeving om kunt gaan. Steeds kijken we vervolgens weer of dit voor je werkt en waar je eventueel tegenaan loopt. Dit doen we net zolang tot voor jou een situatie is ontstaan die behapbaar is geworden. Niet meer die spanning voelen van je omgeving is erg belangrijk.

Daarnaast kijken we ook hoe we de de spanning van de emotionele blokkade af kunnen halen. Vaak helpt het al om inzicht te hebben in hoe het komt dat je je zo voelt. Hierdoor ontstaat vaak begrip voor jezelf. Daarnaast zijn er vaak ook andere dingen die je kunt doen om de spanning af te laten nemen. Ook hier gaan we samen mee bezig.

Zelfbeeld en emotionele blokkades

Wanneer je last hebt van emotionele blokkades doet dit vaak iets met je zelfvertrouwen en zelfbeeld. We kijken daarom samen hoe we je weer wat sterker kunnen maken. Concreet houdt dit vaak in dat je handvatten krijgt om om te gaan met moeilijke momenten zodat deze beter verlopen. 

Daarnaast is het goed om niet alleen bezig te zijn met de blokkade, maar juist ook met de dingen die je energie kunnen geven. Wanneer je immers in staat bent om je hierop te focussen, zal je minder last hebben van je zwakkere kanten.