NIEUWS

04 nov 2020

Nieuwe Beslag wet 2021

Definitieve introductiedatum “vrij te laten bedrag” (vtlb) nog niet bekend.

Pieter Knabben, seQuester
Amsterdam 4 november 2020
Per 1 januari wijzigt de Beslagwet, die voorschrijft dat de beslagvrije voet op een nieuwe manier berekend moet worden. De beslagvrije voet is onderdeel van het vtlb. Op 21 september besluit de Recofa of deze nieuwe rekenmethode ook voor het vtlb inderdaad per 1 januari 2021 ingaat.
Het kan ook 1 juli 2021 worden, is de mening van Pieter Knabben, directeur van het Nationaal Faillissement Preventie Instituut in Amsterdam.
Recofa is een landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen en surseances van betaling. De richtlijnen zijn ontwikkeld door de Recofa, in samenspraak met de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch en het bureau Wsnp van de Raad voor de rechtspraak.

Wat gaat er per 1 januari 2021 veranderen?
“De langverwachte wijzigingen van de nieuwe Beslagwet gaat dan in. Gemeenten, deurwaarders en andere betrokken partijen zijn nu op volle kracht bezig met de implementatie.
De beslagvrije voet zoals zij die zullen gaan berekenen komt primair tot stand door een systeemkoppeling met de Belastingdienst, de polis administratie van het UWV en de Basisregistratie personen. Die gegevens leveren automatisch een beslagvrije voet op. Secundair zijn individuele en handmatige aanpassingen mogelijk.”
Eigen berekening vtlb
Kunnen bewindvoerders en schuldregelaars die berekening ook gebruiken of moeten zij zelf een berekening maken?
“De beslagvrije voet maakt op wettelijke gronden, en niet vrijblijvend, onderdeel uit van het VTBL. Dat bedrag wordt door onder andere bewindvoerders en schuldregelaars gebruikt bij hun werk. Daarom moeten zij dat bedrag zelf kunnen berekenen, of kunnen beschikken over de uitkomst van een correcte beslagvrijevoet-berekening.
Partijen zoals bewindvoerders en schuldregelaars hebben echter geen wettelijke bevoegdheden zoals bijvoorbeeld deurwaarders om dit op een vergelijkbare manier te doen.”
Hoe moeten zij dan controleren of het opgegeven vrij te laten bedrag klopt?
“In de planning zit een zogenaamde burgertool waarmee iedere burger zijn eigen beslagvrije voet kan berekenen of controleren. Deze tool gaat deel uitmaken van de vtlb-calculator zoals door o.a. de NVVK al langer wordt aangeboden.
De uitkomst van deze tool levert dus een gegeven op dat uniform is. De overige elementen die deel uitmaken van het vtlb – samen het nominaal bedrag- zullen deels ongewijzigd blijven en deels veranderen.”
Wat verandert er met de invoering van de nieuwe Beslagwet?
“Er moet een noodzakelijk invoerveld komen voor het bruto jaarinkomen, de reserverings-toeslag gaat vervallen, en een veelheid aan gegevens hoeft niet meer ingevoerd te worden. Denk aan alle toeslagen, premie zorgverzekering et cetera. Deze gegevens kunnen overigens nog wel relevant zijn voor bijvoorbeeld een budget, maar niet meer voor het vtlb.”
Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met het Nationaal Faillissement Preventie Instituut, info@nfpi.nl

Nieuwe Beslag wet 2021

admin

Jarenlang heb ik de "schijn" tegen gehad. Op internet werd mijn imago ernstig geschaad door personen met een dubbele agenda en een slecht geweten. Ik start nu met spectaculaire ONTHULLINGEN die ik niet eerder heb gedaan. Jaren lang heb ik mijn mond gehouden en lijdzaam moeten aanzien hoe ik werd beschimpt, gekleineerd en geschoffeerd. De schijn tegen is een serie publicaties over alle situatie waarmee ij de laatset twee decennia mee te maken heb gehad. Ik neem niet langer een blad voor de mond, ik stap uit mijn eigen schaduw. Nu ben ik aan zet, en komt de waarheid aan het licht. Ik werk aan mijn INTERNET rehabilitatie, de wereld wij schandpaal waar ik en vele anderen met mij de dupe zijn van roddel en achterklap, laster, smaad en smaad schrift. Ik wens u allen veel lees plezier.