NIEUWS

14 aug 2023
thumbnail

Pappen en nathouden

Bij het Nationaal Faillissement Preventie Instituut zijn de insolventie adviseurs bezorgd over het gedrag van ondernemers wanneer ze geconfronteerd worden met financiƫle problemen. In plaats van direct actie te ondernemen, lijken veel ondernemers weg te kijken en missen ze de mentale kracht om doortastend in te grijpen. Het is nog steeds zorgwekkend dat herstructurering en herpositionering van een bedrijf om het van de ondergang te redden zo impopulair blijven.

Ondernemers lijken vaak te kiezen voor een strategie van “pappen en nathouden” in combinatie met uitstelgedrag in plaats van proactief te handelen. De angst voor de gevolgen die een faillissement met zich meebrengt, maakt hen onzeker en belemmert hen in het nemen van de benodigde stappen. Hierdoor blijven ze vasthouden aan een onhoudbare situatie, waardoor het risico op een faillissement alleen maar groter wordt.

Een andere factor die meespeelt, is het gebrek aan juridische kennis bij veel ondernemers. De complexiteit van insolventierecht en faillissementsprocedures kan overweldigend zijn, waardoor ondernemers terughoudend zijn om actie te ondernemen. Ze hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding om te begrijpen wat hun rechten en opties zijn in geval van financiƫle problemen.

Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut benadrukt dat er verandering moet komen in dit gedrag. Het is essentieel dat ondernemers de mentale kracht ontwikkelen om doortastend in te grijpen wanneer zich financiƫle problemen voordoen. Het nemen van proactieve maatregelen, zoals herstructurering en herpositionering, kan een bedrijf redden van de ondergang en de kans op een faillissement aanzienlijk verminderen.

Er moet ook meer aandacht worden besteed aan het verbeteren van de juridische kennis onder ondernemers. Door hen te voorzien van de juiste informatie en begeleiding, kunnen ze beter begrijpen welke stappen ze moeten nemen bij financiƫle moeilijkheden. Dit zal hen helpen om met meer vertrouwen de nodige acties te ondernemen zonder zich overweldigd te voelen door de juridische aspecten.

Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut roept daarom op tot het organiseren van workshops, seminars en trainingen om ondernemers te informeren over hun rechten en opties in geval van financiƫle problemen. Ook moeten beleidsmakers en belangenbehartigers zich meer inzetten om positieve veranderingen door te voeren, zoals het versoepelen van de wetgeving en het creƫren van een gunstiger klimaat voor herstructurering en herpositionering.

Het is tijd dat ondernemers de angsten en onzekerheden overwinnen en de mentale kracht ontwikkelen om daadkrachtig in te grijpen bij financiƫle problemen. Alleen door proactief te handelen en de juiste juridische kennis toe te passen, kunnen bedrijven worden gered en kan het aantal faillissementen worden verminderd. Het is aan de ondernemers zelf, beleidsmakers en belangenbehartigers om hier gezamenlijk verandering in te brengen en een positief klimaat te creƫren voor het redden van bedrijven in financiƫle nood.

admin

Jarenlang heb ik de "schijn" tegen gehad. Op internet werd mijn imago ernstig geschaad door personen met een dubbele agenda en een slecht geweten. Ik start nu met spectaculaire ONTHULLINGEN die ik niet eerder heb gedaan. Jaren lang heb ik mijn mond gehouden en lijdzaam moeten aanzien hoe ik werd beschimpt, gekleineerd en geschoffeerd. De schijn tegen is een serie publicaties over alle situatie waarmee ij de laatset twee decennia mee te maken heb gehad. Ik neem niet langer een blad voor de mond, ik stap uit mijn eigen schaduw. Nu ben ik aan zet, en komt de waarheid aan het licht. Ik werk aan mijn INTERNET rehabilitatie, de wereld wij schandpaal waar ik en vele anderen met mij de dupe zijn van roddel en achterklap, laster, smaad en smaad schrift. Ik wens u allen veel lees plezier.