NIEUWS

07 nov 2020

Wat is Surseance van Betaling?

Surseance van betaling (vóór 1996 geschreven als surséance van betaling) is een uitstel van betaling. Surseance kan men aanvragen bij de rechter. Deze kan als aan diverse criteria wordt voldaan een beschikking afgeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. De persoon of het bedrijf kan in deze periode orde op zaken stellen en met zijn schuldeisers onderhandelen over een betalingsregeling of een akkoord. In het geval van surseance wordt een bewindvoerder aangewezen. Na surseance volgt eventueel een faillissement, mogelijk gevolgd door een doorstart.

Een doorstart kan interessant zijn voor de schuldeisers (ze kunnen in de toekomst mogelijk meer van hun geld terugzien), aandeelhouders (hun investering kan in de toekomst in waarde stijgen), werknemers (ze houden hun werk) en overheid (geen vernietiging van economisch potentieel).

Surseance van betaling is samen met het faillissement en de schuldsanering natuurlijke personen opgenomen in de Faillissementswet.

Surseance van betaling wordt niet verleend aan een natuurlijk persoon die geen beroep of bedrijf uitoefent (art. 214 lid 4 Fw.). Natuurlijke personen die wel een beroep of bedrijf uitoefenen komen meestal alsnog in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) terecht. Dit komt omdat ze vaak niet met hun schuldeisers overeenstemming kunnen bereiken. Ze kunnen hun banken geen extra zekerheid aanbieden, zodat ze geen krediet meer krijgen. Bedrijven kunnen daarentegen wel een en ander bereiken, door een saneringsplan aan te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld extra zekerheden aan een bank aanbieden, die hen extra krediet geeft. Ze kunnen ook aandelen of obligaties uitgeven (hoewel dit altijd een scherpe koersdaling tot gevolg heeft).

Toch blijkt in de praktijk dat ca. 98% van de aanvragende bedrijven uiteindelijk niet tot een akkoord komt of zich niet aan het akkoord (kunnen) houden. Dit heeft te maken met de volgende feiten:

  • Surseance werkt veelal stigmatiserend. De meeste bedrijven weigeren met een bedrijf zaken te doen als het in surseance verkeert. Aangezien, in tegenstelling tot angelsaksische landen, geen doorleververplichtingen van handelspartners bestaan, zal dit bedrijf geen leveranties meer ontvangen, en klanten zullen daarom wegblijven. De bank zal bovendien in de leencontracten bedongen hebben dat de geldkraan direct dicht gaat en leningen direct opeisbaar worden.
  • Deze stigmatiserende werking leidt er vaak toe dat bedrijven pas surseance aanvragen als de situatie zeer ernstig is en het faillissement in feite al niet meer af te wenden is. Hierdoor wordt de conclusie getrokken dat surseance dus inderdaad altijd tot faillissement leidt, en zal een aanvraag ook meestal tot voornoemde gevolgen leiden. De surseance zit hierdoor in een vicieuze cirkel.
  • Separatisten, zoals de pand– en hypotheekhouder, hoeven zich niets van een surseance aan te trekken.
  • In surseance gelden de ontslagbeperkingen van het arbeidsrecht, bij een faillissement niet. Voor een doorstart is het daarom veelal noodzaak om eerst failliet te gaan, teneinde het aantal werknemers te reduceren. Ter verduidelijking: personeelskosten maken soms tot 60% van de totale kosten uit, daarom kan dit van belang zijn.

Hierdoor zal het bedrijf doorgaans alsnog failliet verklaard worden. Men noemt – niet onterecht – een surseance het voorportaal van het faillissement.

Bedrijven die uitstel van betaling hebben gekregen, mogen volgens de Volkskrant van de wet geen boekenbonnenairmiles, fashioncheques of andere cadeaukaarten/cadeaubonnen als betalingsbewijs accepteren.

Bron: Wikipedia

Surseance van Betaling

admin

Jarenlang heb ik de "schijn" tegen gehad. Op internet werd mijn imago ernstig geschaad door personen met een dubbele agenda en een slecht geweten. Ik start nu met spectaculaire ONTHULLINGEN die ik niet eerder heb gedaan. Jaren lang heb ik mijn mond gehouden en lijdzaam moeten aanzien hoe ik werd beschimpt, gekleineerd en geschoffeerd. De schijn tegen is een serie publicaties over alle situatie waarmee ij de laatset twee decennia mee te maken heb gehad. Ik neem niet langer een blad voor de mond, ik stap uit mijn eigen schaduw. Nu ben ik aan zet, en komt de waarheid aan het licht. Ik werk aan mijn INTERNET rehabilitatie, de wereld wij schandpaal waar ik en vele anderen met mij de dupe zijn van roddel en achterklap, laster, smaad en smaad schrift. Ik wens u allen veel lees plezier.